Služby Risk Management

Služby Risk Management
Služby Risk Management poskytují zkušené Risk konzultanty a Projektové Manažery, kteří identifikují rizika spojená s konkrétním postupem v projektu nebo programu. Po identifikaci rizika, musí být tato rizika řízena tak, aby se omezil potenciál nepříznivých dopadů a hledají se pozitivní příležitosti. Pro zvýšení kvality používáme osvědčené techniky, praktické zkušenosti a rozsáhlou databázi projektových kontrol, auditů a hodnocení zralosti projektů pro předprodejní nebo dodavatelskou fázi v projektu klienta.

Atributy služby

 • Setkání se sponzorem a klíčovými osobami k vyjasnění cílů zvoleného tématu (tendr, nabídka, projekt, program).
 • Přezkum dostupné dokumentace vztahující se k zadní dalšímu porozumění rozsahu, strategií a kontrol
 • Workshop s klíčovými stakeholdery včetně aktualizace registru rizik, identifikace rizik (hrozeb a příležitostí) s jejich dopadu a pravděpodobnosti
 • Dohoda na zmírňujících opatřeních, která mají být přijata s každým rizikem, přiřazení vlastníků rizik a výkonných vlastníků rizik
 • Přezkum registru rizik s klíčovými stakeholdery, a ověření, zda jsou následné kroky pochopeny
 • Poskytnutí klientovi osvědčených, moderních metod pro řešení IT – problémů a rizik.
 • Rozsáhlá a rostoucí síť Projektových a Risk Manažerů v EU a České republice
 • Flexibilní modely dodávek včetně T&M anebo Předmětu plnění/Specifikace prací
 • Poskytujeme vysoce kvalifikované Projektové a Risk Manažery za konkurenceschopné ceny
 • Vysoce zkušené a sektorové znalostní týmy


Benefity

 • Zlepšená dodávka služby
 • Snížení ztrát z plýtvání a podvodů, a lepší hodnota za dané peníze
 • Lepší řízení náhodných a udržovacích aktivit
 • Lepší řízení neplánovaných hrozeb a příležitostí
 • Vyšší ochrana hodnot a benefitů organizace
 • Správná evidence rizik a nejistot projektu
 • Vyšší konkurenční výhoda
 • Vyšší efektivita alokace zdrojů a posílení důvěry v investičních a manažerských rozhodnutí
 • Snížení rozpočtů na nepředvídatelné události
 • Zvýšená návratnost investic (ROI)
Cena dohodou za     
osobu na den

Cena bez DPH

Minimální doba smlouvy: 1 Den

Úrovně

 • Project Risk Manager
 • Sr. Project Risk Manager

Service ID

 • Více informací: RMN

Synergické Služby

Kontakt

EPPM Services s.r.o.

Miroslav Czadek

+420-724-950-998

services@eppm-services.com