Služby Program Management

Služby Program Management
Služby Program Management jsou vhodné a mnohdy rozhodující pro organizace, které vyžadují prostřednictvím dodání konkrétního souboru projektů, aby se dosáhlo benefitů a výhod, které mají strategický význam (například realizace nové strategie organizace nebo transformace společnosti). Hlavním cílem těchto služeb je maximalizovat výstupy a benefity dodané programem pro klienta.

Atributy služby

 • Zaměření na strategické záměry, cíle, benefity a zajišťují, že jsou zřejmé a maximalizované
 • Komunikace se zúčastněnými stranami, sponzory a podporuje projektové manažery, kde to situace vyžaduje;
 • Zajišťění, že širší obchodní rizika jsou známa a adresována;
 • Poskytují vstupy pro plánování projektů s cílem maximalizovat dosažení obchodních cílů; udávat směr týkající se priorit a zdrojů
 • Zajišťují, že jsou benefity aktivně plánované, optimalizované a realizované
 • Zajišťují, že program je sladěn se strategií – podporuje vyšší úroveň vize, cílů a záměrů
 • Rozsáhlá a rostoucí síť zdrojů Programových Manažerů v EU a České republice
 • Flexibilní modely dodávek včetně T&M anebo Předmětu plnění/Specifikace prací
 • Poskytujeme vysoce kvalifikované Programové Manažery za konkurenceschopné ceny
 • Vysoce zkušené a sektorové znalostní týmy

Benefity

 • Účinnější řízení zdrojů
 • Účinná reakce na strategické iniciativy organizace
 • Lepší řízení rizik, problémů / issues a změn
 • Větší důraz na dosažení skutečných obchodních a strategických výhod
 • Lepší řízení závislostí projektů
 • Efektivnější řízení Business Case
 • Lepší kontrola nákladů, norem a kvality
 • Podněcuje k efektivnějšímu využívání zdrojů pomocí stanovení priorit projektů a integrace
 • Zajistí plynulý přechod ze současné provozu do budoucího stavu provozu
 • Vysoká návratnost investice (ROI) v komplexním prostředí
Cena dohodou za     
osobu na den

Cena bez DPH

Minimální doba smlouvy: 1 Den

Úrovně

 • Program Manager
 • Sr. Program Manager

Service ID

 • Více informací: PGM

Synergické Služby

Kontakt

EPPM Services s.r.o.

Miroslav Czadek

+420-724-950-998

services@eppm-services.com