Služby PM Koučinku / Mentoringu

Služby PM Koučinku / Mentoringu
Pomáháme Klientům dosáhnout úspěchu prostřednictvím služeb Koučinku. Služby Koučinku kultivují řadu osvědčených postupů v Řízení Projektů, Řízení Programů, Řízení Portfolia Projektů, Governance, Business Analýzy a Řízení Organizačních Změn. Prostřednictvím služeb Koučinku provádíme koučink a podporu na míru potřeb každého Klienta. Společně s Klientem zhodnotíme, kde se nyní nachází a potom s Klientem pracujeme na tvorbě akčního plánu, který Klientovi pomůže zůstat soustředěný a posune ho směrem k dohodnutým cílům.

Atributy služby

 • Vyjasnění účelu Koučování, popis problematiky Koučování, hlavní výzvy a jak program Koučinku naplní potřeby koučování u klienta.
 • Vyjasnění koučovacích cílů klienta
 • Detailní prozkoumání problémů Klienta, kterým čelí ve vztahu ke koučovacím cílům
 • Seznámení klienta se způsoby, postřehy, informacemi, rámci, nebo případovými studiemi, které mohou podpořit klienta tak aby vnímal situaci a chování v novém světle
 • Společné definování nového chování, akčních kroků a myšlenkových procesů, které by mohl Klient vhodně adaptovat;
 • Klient si může vybrat, zdali se chce zavázat k doporučeným krokům, nebo jestli je chce řešit jinak a lépe, a informuje kouče o jeho pokroku;
 • V případě, že má Klient nějaké nevyřešené problémy, které vyplývají z aplikace nových přístupů má možnost získat zpětnou vazbu od svého kouče a jeli to vhodné obdržet další podněty a vstupy.
 • Partnerství s rozsáhlou a rostoucí sítí koučů v EU a ČR
 • Zahrnují flexibilní modely programů Koučování, včetně T&M anebo předmětu plnění / specifikace prací
 • Poskytujeme vysoce kvalifikované Kouče se znalostí Projektového / Programového Řízení za konkurenceschopné ceny

Benefity

 • Vyšší produktivita
 • Vyšší efektivita
 • Vyšší ziskovost
 • Vyšší retence zaměstnanců
 • Vyšší motivace pracovníků
 • Osobní úspěch nebo úspěch projektového týmu
 • Rozvoj organizační kultury a schopností k úspěšným projektům / programům
 • Učí a posiluje dobrý a disciplinovaný projektový proces
 • Rozvoj klientových individuálních dovedností a podpora znalostí, buduje měkké vůdčí schopnosti
 • Zvýšená (ROI) Návratnost Investic
Cena dohodou za koučovací hodinu

Cena bez DPH

Minimální doba smlouvy: 2 hodiny

Platba předem

Úrovně

 • Project Coach
 • Sr. Project Coach

Service ID

 • Více informací: CAS

Synergické Služby

Kontakt

EPPM Services s.r.o.

Miroslav Czadek

+420-724-950-998

services@eppm-services.com