Služby Bid Management

Služby Bid Management
Služby Bid Management poskytují zkušené Bid a Projektové manažery s rozsáhlými znalostmi procesu přípravy nabídek. Příprava nabídky je klíčová prodejní aktivita pro většinu společností orientovaných jak na služby, tak na produkty. Efektivním řízení nabídky je výstupem formální písemná nabídka k provádění prací nebo poskytování služeb za stanovenou cenu. Služby Bid Management poskytují našim klientům úspěšnou a systematickou koordinaci podání nabídek, které vede k nejlepší možné nabídce.

Atributy služby

 • Revize stávajícího Bid Management procesu – kontrola veškerých podkladů, zjištěné mezery ve znalostech nebo zdrojích a plán, jak tyto mezery vyplnit
 • Včasné zapojení a příprava příslušných směrnic, a příprava specifikací tak jak by měly vypadat
 • Nastavení a účast na rozhodovacích jednáních jako je například schválení účasti na BIDu a posouzení možnosti oproti strategickým prioritám klienta
 • Nastavení BID týmu a BID rolí a zkušeností zákazníka, podpůrných organizací nebo jiných kontaktů.
 • Řízení nabídky – BID manažer koordinuje nabídky v celé organizaci
 • Revize a dokončení nabídky
 • Partnerská síť Bid a Projektových Manažerů v EU a České republice
 • Flexibilní modely dodávek včetně T&M anebo Předmětu plnění/Specifikace prací
 • Poskytujeme vysoce kvalifikované Bid a Projektové Manažery za konkurenceschopné ceny
 • Vysoce zkušené a sektorové znalostní týmy

Benefity

 • Jasné vymezení rolí a odpovědnosti – všichni zúčastnění v nabídce rozumí, co se od nich očekává.
 • Lepší plánování nabídky - bez jasného procesu nabídky, je těžké plánovat práci na nabídky s nedostatkem času
 • Lepší účinnost BID procesu - BID proces šetří čas tím, že zajistí správné kroky v pravý čas.
 • Lepší stanovení priorit – BID proces pomůže stanovit priority a soustředit úsilí týmu na věci, které budou mít největší vliv na hodnotících kritérií klienta.
 • Zajistí úplnost nabídky - proces nabídky zajistí, že váš návrh nabídky pokryje všechny požadavky klienta, a že požadavky nabídky jsou dodrženy.
 • Vyšší kreativita – BID proces umožňuje kreativitu
 • Vysoká šance na opětovné použití nabídky - jednou vytvořený BID proces může být znovu efektivně účinně mnohokrát použit.
 • Lepší stanovení základních kamenů projektu v nabídce pro případný hladký přechod nabídky k projektu
 • Lepší řízení rizik - včasná identifikace, zda je nabídka v přijatelném rozsahu, a že požadavky byly řádně komunikované nebo jsou nereálné.
 • Zvýšená návratnost investic (ROI)
Cena dohodou za     
osobu na den

Cena bez DPH

Minimální doba smlouvy: 1 Den

Úrovně

 • BID Project Manager
 • Sr. BID Project Manager

Service ID

 • Více informací: BDM

Synergické Služby

Kontakt

EPPM Services s.r.o.

Miroslav Czadek

+420-724-950-998

services@eppm-services.com