Služby Legal Contract Management

Služby Legal Contract Management
Právní Manažer Smlouvy (LCS) projektu se musí ujistit, že dodavatel plní své závazky. Právní Manažer Smlouvy je zaměřen na externí plnění dodavatele a jeho závazků (realizace investice a přínosy) oproti Projektovému Manažerovi, který je zaměřen na vnitřní harmonogram a finanční závazky a externích plnění projektu. V případě, že dodavatel neplní smluvní závazky, pak mohou být podniknuty právní kroky. U větších projektů s více dodavateli, kteří poskytují různé produkty, je hlavním cílem LCS koordinace mezi smluvními dodavateli. LCS plánuje a potvrzuje plnění závazků dodavatelů tak, aby dodávky, plán a závazky dodavatele neporušovaly nebo nepříznivě neovlivňovaly závazky jiného dodavatele. Projektový Manažer a LCS sledují a schvalují plnění závazků a kvalitu nebo zamítají platbu dle potřeb na základě platebních podmínek.

Atributy služby

 • Kontrola smluvní dokumentace: Harmonogramy nakoupených prací, Smluvní změnové dokumenty, Dokumentace, kterou vytvořil a poskytnul dodavatel, finanční dokumentace, faktury, platební záznamy, výsledky smluvních kontrol
 • Řídí, kontroluje a dohlíží smluvní změnové procedury
 • Přehled plnění dodavatele dle smlouvy
 • Kontrola akceptačních protokolů, Interakce Smluvních a Projektových manažerů s účetním oddělením a specifické postupy předkládání žádostí o platby
 • Dohled nad projektovou smluvní korespondencí mezi klientem a dodavatelem (často formou upozornění, dopisů nespokojenosti a hodnocení stavu projektu ze strany klienta  k dodavateli)
 • Dohlíží nad uzavřením smlouvy a spolu s vedoucím projektu, klientem, a klíčovými stakeholdery potvrzuje, že závazky vyplývající ze smlouvy byly splněny podle očekávání.
 • Partnerská síť právních kontraktních manažerů v EU a České republice
 • Flexibilní modely dodávek včetně T&M anebo Předmětu plnění/specifikace prací
 • Poskytujeme vysoce kvalifikované Právní Manažery Smluv se znalostí Projektového / Programového Řízení za konkurenceschopné ceny
 • Vysoce zkušené a sektorové znalostní týmy

Benefity

 • Postup sledování termínů, příprava / revize / uložení dokumentu projektu
 • Rozhodující pro včasné a řádné plnění smlouvy
 • Významná výhoda v případě soudních sporů
 • Smluvní korespondence může sloužit jako podklad pro soudní řízení, pokud vzniknou spory mezi klientem a dodavatelem
 • Vyrovnání informační převahy dodavatele
 • Minimalizujte nedorozumění nebo nejasnosti ohledně toho, kdo je za co zodpovědný a kdy by to mělo být provedeno.
 • Zaznamenání historie nákladů a poplatků pomáhá odhalit a zredukovat chyby dříve, než se stanou velkými problémy
 • Zabránění chybám, jako jsou přeplatky nebo neschválené platby
 • Snaží se předvídat a reagovat na obchodní potřeby
 • Dobře pochopený kontext, složitost a závislosti smlouvy
 • Vysoká návratnost investic (ROI) v komplexním prostředí
Cena dohodou za     
osobu na den

Cena bez DPH

Minimální doba smlouvy: 1 Den

Úrovně

 • Project Legal Contract Manager
 • Sr. Project Legal Contract Manager

Service ID

 • Více informací: LCS

Synergické Služby

Kontakt

EPPM Services s.r.o.

Miroslav Czadek

+420-724-950-998

services@eppm-services.com