Služby Change Management

Služby Change Management

Služba Change Management poskytuje zkušené a vyškolené Projektové / Změnové Manažery k překonání výzev, kterým organizace čelí v procesu řízení změn. Řízení změn znamená pro organizaci přijmout potřebu změny, pochopit prvky změny a poté řádně změnu provést. Ze zkušenosti víme, že kritickým faktorem ve změně je organizační kultura a špatně řízena změna by mohla být pro organizaci katastrofální. Službou Change Management plánujeme a řídíme změny systémovým přístupem s využitím Prosci ADKAR® s cílem přinášet užitek organizaci nebo klientovi.

Atributy služby

 • Dohled a řízení Posouzení Změny – kde jste teď a kde chcete být (Posouzení rizik, Posouzení dopadu Změny, Posouzení přijetí uživatelů)
 • Koordinování analýzy – určení, jak překlenout mezeru mezi stavem nyní a v budoucím požadovaném stavu.
 • Příprava Návrhu – struktura, kterou se může postupovat systematicky
 • Participace na Vývoji - plně rozvinutý iniciativa Změny
 • Řízení Implementace a Zhodnocení – Řídící výbor Změny dává plánovanou iniciativu změny v platnost a měří účinnost těchto změn.
 • Podpora komunikačního plánu / Shromažďování informací, taktika, vybrané skupiny / způsob šíření informací / vuyžití Prosci ADKAR®
 • Partnerská síť Projektových a Change Manažerů v EU a České republice
 • Flexibilní modely dodávek včetně T&M anebo Předmětu plnění/Specifikace prací
 • Poskytujeme vysoce kvalifikované Projektové a Change Manažery za konkurenceschopné ceny
 • Vysoce zkušené a sektorové znalostní týmy

Benefity

 • Nižší počet incidentů, které by mohly ovlivnit efektivitu a pomoc v udržení produktivity firmy
 • Efektivnější a lepší příprava na každodenní podnikatelské činnosti
 • Rychlejší reakce Organizace na požadavky zákazníků
 • Pomáhá sladit stávajících zdroje v rámci organizace
 • Lepší provedení Změny bez negativního ovlivnění každodenního chodu firmy
 • Zkrácená doba potřebná k provedení změn
 • Snížení možnosti neúspěšné změny
 • Zvýšení výkonu zaměstnanců, pokud zaměstnanci cítí podporu a chápou proces změny
 • Snížení rizika spojeného se změnou prostřednictvím efektivního procesu řízení změn
 • Lépe řízené náklady na změnu: řízení změn pomáhá redukovat náklady spojené se změnou
 • Vyšší návratnost investic (ROI)
Cena dohodou za     
osobu na den

Cena bez DPH

Minimální doba smlouvy: 1 Den

Úrovně

 • Project Change Manager
 • Sr. Project Change Manager

Service ID

 • Více informací: CMS

Synergické Služby

Kontakt

EPPM Services s.r.o.

Miroslav Czadek

+420-724-950-998

services@eppm-services.com