Agile Koučink

Agile Koučink
Služby Agile Koučink spočívají v poskytování služeb založených na programu Scaled Agile Framework® (SAFe). S našimi SAFe® 4 certifikovanými programovými konzultanty (SPC) se chováme jako profesionální agenti změn, kteří vedou všechny úrovně organizace prostřednictvím Lean-Agile transformace. Klientům zajišťujeme upravené vzdělávání, koučování, facilitace a vedení vedoucích pracovníků, agentů změn, konzultantů a členů týmu pro řízení Lean-Agile transformace v podnikovém měřítku. V klientském prostředí jednáme jako Servant lídři, kteří hrají důležitou roli tím, že používají odborné znalosti SAFe.

Atributy služby

 • Komunikuje podnikatelské potřeby, naléhavost a vizi změny;
 • Navrhuje a vytváří implementační plán SAFe pro rollout, komunikuje budoucí změny a nastavuje metriky;
 • Vytvoří plán transformace podniku;
 • Iniciuje a umožňuje Agile Release Train (ART), rozšiřuje Lean-Agile portfolio iniciováním dalších ART a spouštěním více ART a hodnotových řetězců;
 • Pomáhá organizaci s řízením změn a zakládá centra Lean-Agile of Excellence a vytváří a zpracovává transformační žurnál - backlog;
 • Školí a připravuje podnik prostřednictvím SAFe transformace, školení Lean-Agile, školení exekutivních pracovníků, vedoucích pracovníků, vývojových týmů a specializovaných rolí - např. Vlastník produktu, Manažer produktů, Scrum Master a Release Train Engineer (RTE );
 • Vytváří a udržuje Lean Agile kultury, Podporuje Lean-Agile přistup k lidským zdrojům, podporuje hlubší rozvoj dovedností prostřednictvím kontinuálního vzdělávání a vytváření komunitních praxí (CoPs);
 • Podílí se na identifikaci hodnotových řetězců. Identifikuje hodnotové řetězce a Agile Release Trains (ARTs) - spolupracuje se zúčastněnými stranami s cílem pochopit patřičné hodnotové řetězce, SPC identifikuje vhodné hodnotové řetězce a ART, které jsou nejvhodnější pro zahájení;
 • Působí jako agent změn, kombinuje své technické znalosti SAFe s motivací ke zlepšení firemních procesů vývoje softwaru a systémů;
 • Po rozšířen portfolia - jakmile praxe Lean-Agile získají vhodný impuls, může socializovat a posílit portfoliové praktiky do dalších oblastí společnosti, jež zahrnují Lean rozpočty, Lean Portfolio Management, štíhlejších přístupy k CapEx a OpEx a Agilním kontraktům.

Benefity

 • Vyšší angažovanost zaměstnanců (cca 10 - 50% zdroj: scale agile)
 • Lepší produktivita (asi 20-50% zdroj: scale agile)
 • Vyšší kvalita (asi 25-75% zdroj: scale agile)
 • Kratší doba uvedení na trh (přibližně 30-75% zdroj: scale agile)
 • Efektivnější řízení využívání lidí a zdrojů
 • Nákladová efektivita prostřednictvím lepších školení a koučování
 • Lepší a efektivní reakce na strategické iniciativy
 • Lepší řízení nepředvídatelných událostí a jejich převedení do očekávaných událostí
 • Vyšší motivace a sladění organizace prostřednictvím kolektivního učení
 • Lepší přechod od běžné obchodní činnosti k agilní operaci založené na osvědčené metodice


Cena dohodou za     
osobu na den

Cena bez DPH

Minimální doba smlouvy: 1 Den

Úrovně

 • Programový konzultant
 • Sr. Programový konzultant

Service ID

 • Více informací: ACS

Synergické Služby

Kontakt

EPPM Services s.r.o.

Miroslav Czadek

+420-724-950-998

services@eppm-services.com