Filantropie a sponzoring

V naší společnosti dlouhodobě podporujeme kvalitní charitativní projekty a organizace buď formou daru nebo sponzorováním:

  • V roce 2018 jsme formou daru ve výši 20 000,- Kč podpořili ICF Czech Republic. ICF – (International Coach Federation ) je organizace sdružující profesionální kouče, kteří koučují v oblasti profesního i osobního života, a kteří se hlásí ke koučinku tak, jak ho ICF definuje. V České republice působí Mezinárodní federace koučů od roku 2005. V současné době se Česká pobočka Mezinárodní federace koučů, ICF ČR, zaměřuje zejména na podporu profesionálního koučinku, rozvoj vzdělávání v tomto oboru a pořádání akcí, kde je možné získat praktickou zkušenost a zážitek z práce s profesionálním koučem. 
Rozhodnutí o daru je v souladu s posláním EPPM Services, jež podporuje podobné komunity. Máme radost, když můžeme podpořit komunitu, která rozvíjí a podporuje koučink v České republice a zároveň pozitivně mění životy v našem okolí.

www.coachfederation.cz

  • V roce 2017 jsme  formou daru ve výši 10 000,- Kč získali status Stříbrný sponzor České komory PMIČeská komora PMI je lokální komunitou Project Management Institute (PMI). Sdružuje zejména profesionály pracující s rodinou standardů kolem Project Management Body of Knowledge (PMBOK). Jejím posláním je vědomá, aktivní a soustavná podpora projektového řízení v České republice. 
Rozhodnutí o sponzorství České komory PMI je v souladu s posláním a vizí společnosti EPPM Services. Máme radost, když můžeme podpořit komunitu, která rozvíjí a podporuje projektové řízení v České republice. 

www.pmi.cz

  • V roce 2016 jsme se rozhodli pro podporu a rozvoj programu Montessori pedagogiky formou finančního daru ve výši 30 000 Kč. Dar byl předán spolku Montessori Cesta.
Poslání společnosti EPPM Services je prostřednictvím kontinuálního vzdělávání společně s etickou a sociální odpovědností k příslušným komunitám, poskytovat klientům maximální užitek a návratnost jejich investic. 

Bohužel, dnešní vzdělávací systém připravuje lidi pro minulé století. Lidi poslušné, stejné, nekritické, se zapamatovanými znalostmi, dychtícími po úspěchu. Lidi, kteří se cítí do velké míry nenaplnění. Lidi, po jejichž práci bude stále menší poptávka protože nebudou schopni se rychle adaptovat na změny.
 

Montessori pedagogika a projekty, které aplikuje spolek Montessori Cesta ukazuje, že i v tomto systému lze rozvíjet člověka jako jedinečnou bytost. Místo obecného důrazu na poslušnost a znalosti staví na samostatnosti a rozvoji potenciálu každého jedince.


Rozhodnutí je v souladu s posláním a vizí  společnosti EPPM Services. Máme radost, když můžeme podpořit zajímavé projekty, které přinesou něco dobrého do praxe, mají smysl. Mění nás a tím i naše školství.   • V roce 2015 jsme se rozhodli pro podporu formou finančního daru ve výši 10 000 Kč na projekt Srdcerváči.   

    Rozhodnutí je v souladu s posláním a vizí  společnosti EPPM Services. Máme radost, když můžeme podpořit projekt, který pomáhá lidem porvat se v životě s hendikepem.

    Srdcerváči přes své zdravotní postižení ukazují nám všem, že dokážou změnit svůj život a ovlivnit pozitivvně okolí, jedná se velmi silné osobnosti  a nebojí se porvat za dobrou věc !