Společnost‎ > ‎

Proč s námi spolupracovat?

Pro klienty:

  • Vzhledem k rostoucí konkurenceschopnosti a rychle se měnícímu podnikatelskému prostředí, věříme, že zákazníci budou mít přínos z našich služeb, které nejsou jejich specializací nebo jejich podnikatelskou činností, protože jim jako efektivní a pozitivní reakci na změnu, umožní ušetřit peníze, zlepšit kvalitu, zmírnit rizika a zkrátit čas.
  • Prostřednictvím našich služeb, děláme to, co je správné pro klienta, protože trávíme čas na správných věcech, dobře vedeme, máme dobrý pocit z našich přínosů, plně využíváme našich dovedností, učíme se nové dovednosti a baví nás to.
  • Dodržujeme Etický kodex jak při poskytovaní projektových a programových služeb, tak při poskytování služeb kouče.
  • Naše společnost má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou našim zákazníkům s pojišťovnou Kooperativa, Vienna Insurance Group s limitem plnění do výše 10 miliónů Kč. Našim zákazníkům to dává záruku uhrazení způsobené škody v případě, že by byla zapříčiněna našim jednáním nebo nešťastnou náhodou.

Pro spolupracovníky:

  • Každý den, když přicházíme do práce, máme příležitost přivést naši vizi a hodnoty, k životu.
  • Jsme odhodláni přinést úspěch našim klientům, práce nás baví, těšíme se na lidi, s nimiž spolupracujeme, máme radost a těší nás když změníme život našich zákazníků a komunit, a slavíme naše úspěchy společně jako jeden tým.