Společnost‎ > ‎

Pro koho je EPPM Services

Služby EPPM Services jsou pro organizace a společnosti, které chtějí využívat externí manažerské služby, jež nejsou jejich klíčovou aktivitou. Jedná se především o společnosti, které hledají maximální užitek a návratnost vložených investic z důvodu vyšší konkurenceschopnosti. Služby EPPM Services jsou vhodné pro společnosti, které: 
 • Očekávají zavedení nového inovativního produktu nebo projektu 
 • potřebují zavést, outsourcovat nebo chtějí řídit projekty systematicky a procesně nebo chtějí svůj dosavadní systém řízení projektů posunout na kvalitativně vyšší úroveň v rámci svých podnikatelských procesů 
 • chtějí dosáhnout zefektivnění projektového řízení, zvýšit úspěšnosti dodaných projektů, zakázek a snížit náklady v jednotlivých projektech 
 • potřebují vytvořit, provozovat nebo řídit projektovou kancelář nebo projektové portfolio 
 • patří mezi moderní podniky a organizace investující do ICT, moderních technologií a zefektivnění procesů za účelem inovací svých produktů a služeb. Prostřednictvím těchto investic získávají konkurenční výhodu na trhu a dosahují růstu a zvýšení efektivity.
V EPPM Services se zaměřujeme zejména na následující oblasti: 
 • Farmacie – Farmaceutické společnosti 
 • Pojišťovnictví – Životní a neživotní pojištění 
 • Energetika a utility – Provozovatelé přenosových a distribučních soustav, výrobci a dodavatelé elektřiny, plynu a vody 
 • Telekomunikace – Telekomunikační operátoři 
 • Obchod – Maloobchod, velkoobchod, logistika a doprava 
 • Výroba – Automobilový a zpracovatelský průmysl