Společnost‎ > ‎Vize & Poslání‎ > ‎

Naše hodnoty


  1. Odhodlání:Jsme více odhodlaní k dosažení úspěchu, protože máme velkou kontrolu nad svým vlastním osudem.

  2. Odvaha:Pracujeme jako tým, máme pocit, že máme podporu a máme k dispozici další zdroje. To nám dává odvahu čelit větším výzvám.

  3. Respekt: Na první místo stavíme lidi, aniž bychom ohrozili standardy, zásady práce a kvalitu služeb. Jako profesionálové neustále projevujeme vysoký respekt k sobě, k ostatním lidem, k pověsti, k bezpečnosti ostatních, k finančním a jiným zdrojům, které nám byly svěřeny.

  4. Odpovědnost:Demonstrujeme odpovědnost prostřednictvím dosahování kvality služeb a reagování na očekávání zákazníka. Jsme plně zodpovědní za rozhodnutí která učiníme, nebo nedokážeme udělat, nebo za kroky, které jsme neprovedli nebo neudělali a měli udělat včetně důsledků, které z toho plynou.

  5. Excelence: Stanovujeme a demonstrujeme normy excelence pro kvalitu, kvalifikaci a kompetence. Myslíme si, že je důležité růst, jak osobně, tak i profesionálně a neustále se vyzívat a rozvíjet se.

  6. Humor: Věříme, že štěstí a zábava s sebou přináší energii, která napomáhá kreativitě a inovacím, vytváří otevřenější a komunikativnější pracovní prostředí a vytváří produktivnější a více nadšený tým a učiní naše dny v práci trochu jasnější. Snažíme se zaměřit se na pozitivní výsledky a omezit negativismus. Jsme vděční za naše úspěchy a oslavujeme je.

  7. Růst: Podnikáme kroky a jednáme tak, abychom mohli růst v podnikání, na které budeme hrdí. Rosteme, protože čelíme novým výzvám a čelíme ještě větším novým výzvám, protože rosteme. Pokud nebudeme dělat něco opravdu těžkého, pak bychom neměli žádný obchod. Každý, kdo chce s námi soutěžit, se obvykle musí naučit stejné věci a má podobné problémy jako my. Jediný důvod, proč nejsme zastíněni naší konkurencí, je, že to, co děláme, je těžké a my to děláme lépe.