Společnost‎ > ‎

Vize & Poslání

Vize EPPM Services:

Pracovní prostředí v současnosti prochází procesem neustálé změny.
Myslíme si, že v prostředí, kde se konkurence a globalizace trhů zintenzivňují, bude mít schopnost organizací řídit a přežít změny rostoucí význam.
 

S narůstající komplexností a zvýšenými konkurenčními tlaky budou organizace potřebovat partnery v oblastech, které nejsou jejich klíčové kompetence, takže se mohou soustředit na své klienty potřeby a přání.

Podporujeme všechny organizace, které potřebují vyřešit problémy s narůstající složitostí a narůstajícím tempem změn, prostřednictvím řízení změn a snižováním komplexnosti.

Poslání EPPM Services:

Prostřednictvím zkušeností a znalostí získaných na projektech, soustavnému vzdělávání spolu s etickou a společenskou odpovědností vůči příslušným komunitám poskytujeme kvalitní služby a produkty EPPM, které přinášejí našim klientům užitek, vyšší spokojenost a návratnost jejich investic.